Snuiver?!

Wat is snuiver?

Definitie van Snuiver

Snuiver (de; m,v; meervoud: snuivers)
1 Iemand die voor zijn eigen gewin hout of brandbare materialen verbrandt zonder daarbij rekening te houden met het milieu en zijn leefomgeving.

2 Nederlandse uitvinding in de vorm van een snorkel waarbij de dieselmotoren van duikboten lucht en zuurstof kunnen innemen zonder daarbij het vaartuig boven de waterspiegel te laten komen, hierdoor slecht detecteerbaar door derden.

3 Een persoon die drugs of hallucinerende middelen nasaal in neemt (snuiven).

N.B. de 3e definitievorm niet verwarren met de 1e.

 

 

Research on smoke polution caused by wood burning